Xeroderma

Hva er Xeroderma Pigmentosum?
Xeroderma pigmentosum (XP) er en arvelig tilstand preget av ekstrem solfølsomhet, noe som fører til en veldig høy risiko for hudkreft og andre medisin...