Teratomas

teratom definisjon
(TAYR-uh-TOH-muh) En type kimcelletumor som kan inneholde flere forskjellige typer vev, som hår, muskler og bein. Teratomer kan være modne eller umodn...