Lysfølsomhet

Hva er lysfølsomhet?
Lysfølsomhet betyr følsom for lys og får huden til å forandre seg unormalt når den utsettes for UV-stråler. Hva er symptomene på lysfølsomhet? Hva bet...
lysfølsomhetsmedisiner
Legemidler som er involvert i å forårsake lysfølsomme utbrudd blir gjennomgått. Tetracyklin, doksycyklin, nalidiksyre, vorikonazol, amiodaron, hydrokl...
lysfølsomhetsbehandling
Bærebjelkene i behandlingen av medikamentindusert lysfølsomhet inkluderer identifikasjon og unngåelse av det forårsakende stoffet, bruk av solbeskytte...
lysfølsomhetssymptomer
Symptomer på lysfølsomhet kan omfatte rosa eller rødt hudutslett med flekkete blemmer, skjellende flekker eller hevede flekker på områder som er direk...