Leiomyomas

Leiomyoma glatt muskelsvulster
Glatte muskelsvulster som inneholder både kjernefysisk atypi og mitotisk aktivitet, er vanligvis betegnet leiomyosarkomer for å betegne deres ondarted...