Glukagon

glukagonopplæring for skolepersonale
Hvordan administrerer du glukagon?I hvilket scenario vil det være hensiktsmessig å administrere en injeksjon av glukagon?Kan glukagon gis subkutant?Hv...
som skal ha et glukagon-sett
Når skal du bruke glukagon nødsett? Du trenger glukagon hvis blodsukkernivået er mindre enn 50 mg / dl og du er: Kan ikke spise eller drikke trygt for...