Eksisjon

nukleotid eksisjon reparasjon
Nucleotide excision repair (NER) er en spesielt viktig eksisjonsmekanisme som fjerner DNA-skade indusert av ultrafiolett lys (UV). UV-DNA-skade result...