Dunning

Uvitenhet om uvitenhet Dunning-Kruger-effekten
Å argumentere for at uvitenhet har en tendens til å være usynlig, er noe vanskelig, fordi folk som lytter til påstanden har vanskelig for å resonere m...
eksempel på dunning-kruger-effekt
I et eksperiment ba Dunning og Kruger for eksempel sine 65 deltakere om å rangere hvor morsomme forskjellige vitser var. Noen av deltakerne var usedva...