Kiselgur

Helsefordeler ved diatoméjord
Når den tas gjennom munnen, brukes kiselgur som en kilde til silisiumdioksyd, for behandling av høyt kolesterolnivå, for behandling av forstoppelse og...