Biofeedback

Fakta om biofeedback
Under biofeedback er du koblet til elektriske sensorer som hjelper deg med å motta informasjon om kroppen din. Denne tilbakemeldingen hjelper deg med ...