Bartonella

bartonella behandling
Doksycyklin og erytromycin er de mest anbefalte antibiotika som brukes til behandling av Bartonella-infeksjon hos mennesker, men klinisk forbedring er...
bartonella utslett
Tidlige tegn på bartonellose inkluderer feber, tretthet, hodepine, dårlig appetitt og et uvanlig stripete utslett som ligner "strekkmerker" fra gravid...
Hva er Bartonella?
Hva er symptomene på Bartonella?Hvordan får du Bartonella?Hva gjør Bartonella med kroppen?Kan Bartonella bli kurert?Hvordan føles Bartonella?Hva er de...
Gjenkjenne sykdommer forårsaket av Bartonella
Sykdommer hos mennesker som er påvist å være forårsaket av en av Bartonella spp inkluderer katteskrapesykdom, Carrions sykdom og grøftfeber. Cat scrat...
bartonella henselae morfologi
Bartonella henselae er en aerob, oksidase-negativ og langsomt voksende gramnegativ stang, svakt buet. Den har ikke flageller for å lette bevegelsen; d...