Timer

zoom timer på skjermen
Kan du vise en timer på Zoom?Hvordan legger jeg en nedtellingstimer på skrivebordet mitt?Hvordan stiller du inn en tidtaker for breakout-rom i zoom?Hv...