Synestesi

Hvordan virker rødt lyd? Forståelse av synestesi
Chromesthesia eller lyd-til-farge synestesi er en type synestesi der lyd ufrivillig fremkaller en opplevelse av farge, form og bevegelse....Scriabins ...
synestesi typer
TyperGrafeme – fargesynestesi.Kromestesi.Romssekvens synestesi.Tallskjema.Auditiv – taktil synestesi.Ordinær språklig personifisering.Misofoni.Speil-t...
synestesi ted snakk
Hva er fangstuttrykket til TED-samtaler?Hvorfor er TED-samtaler utestengt?Hvordan ser musikk synestesi ut?Hva er den mest sette TED-samtalen gjennom t...