Synkope

Hva er Vasovagal Syncope?
Vasovagal synkope er en tilstand som fører til besvimelse hos noen mennesker. Det kalles også nevrokardiogen synkope eller reflekssynkope. Det er den ...
10 årsaker til synkope
Vanlige årsaker til synkope inkluderer:lavt blodtrykk eller utvidede blodkar.uregelmessig hjerterytme.brå forandringer i holdning, for eksempel å stå ...
Typer synkope eller besvimelse
Det er tre brede kategorier av årsaker: hjerte- eller blodkarrelatert; refleks, også kjent som nevralmediert; og ortostatisk hypotensjon. Problemer me...
hjertesynkope
Kardiovaskulær synkope er et kort bevissthetstap (fra noen få sekunder til noen minutter), som er preget av rask debut og spontan gjenoppretting. Det ...
synkope årsaker
Vanlige årsaker til synkope inkluderer:lavt blodtrykk eller utvidede blodkar.uregelmessig hjerterytme.brå forandringer i holdning, for eksempel å stå ...
Å overvinne en synkopal episode
Hvordan behandles vasovagal synkope?Unngå utløsere, som å stå lenge eller synet av blod.Moderat trening.Avbryte medisiner som senker blodtrykket, som ...
nevrokardiogen synkope
Vasovagal synkope (vay-zoh-VAY-gul SING-kuh-pee) oppstår når du besvimer fordi kroppen din overreagerer til visse utløsere, for eksempel synet av blod...