Overkjernefysisk

Nevrodegenerativ progressiv supranukleær parese
Progressiv supranukleær parese (PSP) er en uvanlig hjernesykdom som påvirker bevegelse, kontroll av gange (gangart) og balanse, tale, svelging, syn, h...