Underkonjunktival

Hva er subconjunctival blødninger?
En subkonjunktiv blødning (sub-kun-JUNK-tih-vul HEM-uh-ruj) oppstår når et lite blodkar bryter rett under den klare overflaten av øyet (konjunktiva). ...