Stenter

typer stenter
Stenter kan klassifiseres i to kategorier: stent med bare metall og stoff-eluerende stenter.Bare metallstenter har ikke noe spesielt belegg. ... Medik...