Stabil

De 10 vanligste årsakene til stabil angina
Følgende risikofaktorer øker risikoen for koronararteriesykdom og angina:Tobakkbruk. ... Diabetes. ... Høyt blodtrykk. ... Høyt kolesterol- eller trig...