Selvrapport

egenrapport inventar
En egenrapportering er en type psykologisk test der en person fyller ut en undersøkelse eller spørreskjema med eller uten hjelp fra en etterforsker. S...