Schizotypal

schizotypal personlighetsforstyrrelsestest
Hva er tegn på schizotyp personlighetsforstyrrelse?Hva er en schizotyp person??Har jeg Stpd?Er schizotyp personlighet sjelden?Forverres schizotypisk m...
schizotypiske personlighetsforstyrrelsessymptomer
Kjernesymptomene på schizotyp personlighetsforstyrrelse er:Følelser av at eksterne hendelser har en uvanlig personlig betydning.Uvanlig tenkning, tro,...