Schizoeffektiv

Hva er schizoaffektiv lidelse?
Schizoaffektiv lidelse er en psykisk sykdom som kan påvirke dine tanker, humør og atferd. Du kan ha symptomer på bipolar lidelse og schizofreni. Disse...
10 Schizoaffektive lidelser
Hva er symptomene på schizoaffektiv lidelse? Hallusinasjoner. Du kan høre, se eller føle ting som ikke er der. Vrangforestillinger. Du kan tro på ting...
schizoaffektiv lidelsestest
Diagnose av schizoaffektiv lidelse De bruker også forskjellige tester som hjernedannelse (som MR-skanning) og blodprøver for å sikre at en annen type ...
schizoaffektiv lidelse hvordan man kan leve med
Hvordan bor du med en schizoaffektiv person? Kan jeg leve et normalt liv med schizoaffektiv lidelse? Hvordan er det å leve med schizoaffektiv lidelse?...
Schizoaffektiv lidelse
Schizoaffektiv lidelse er en psykisk helseforstyrrelse som er preget av en kombinasjon av schizofrenisymptomer, som hallusinasjoner eller vrangforesti...
hvor vanlig er schizoaffektiv lidelse
Schizoeffektiv er relativt sjelden, med en levetidsprevalens på bare 0,3%. Menn og kvinner opplever schizoaffektiv lidelse i samme hastighet, men menn...
kjente personer med schizoaffektiv lidelse
6 kjendiser med schizofreni Lionel Aldridge. Lionel Aldridge er kanskje mest kjent for sin rolle i å hjelpe Green Bay Packers med å vinne to Super Bow...
schizoaffektiv lidelse arbeidsbok pdf
Hva utløser schizoaffektiv lidelse? Hva er den beste medisinen for schizoaffektiv lidelse? Kan du komme deg fra schizoaffektiv lidelse? Hvordan kan je...
bor sammen med noen med schizoaffektiv lidelse
Hvordan bor du med en schizoaffektiv person? Hvordan påvirker schizoaffektiv lidelse forhold? Hva er forventet levealder for noen med schizoaffektiv l...
er noen med schizoaffektiv lidelse farlig
Schizoaffektiv lidelse er en alvorlig psykisk helseforstyrrelse, og uten riktige mestringsstrategier kan den lett føre til at sømmene til familien din...
Ting å vite om schizoaffektiv lidelse
Schizoaffektiv lidelse er en psykisk helseforstyrrelse som er preget av en kombinasjon av schizofrenisymptomer, som hallusinasjoner eller vrangforesti...