Rotter

rotter spredte sykdom
Det er sykdomsbekymringer hos både ville (rotter, mus) og kjæledyr (rotter, mus, hamstere, gerbiler, marsvin) gnagere og kaniner. De kan bære mange sy...