Psykologi

psykologi som vitenskap
Psykologi er en vitenskap fordi den følger den empiriske metoden. ... Det er denne vektleggingen av det empirisk observerbare som gjorde det nødvendig...
psykologi som samfunnsvitenskap
Å være en del av vitenskap, studerer psykologi utviklingen og veksten av et menneskesinn og dets forskjellige stadier. Kjernefagene i psykologi handle...
de viktigste stadiene i utviklingen av psykologiens historie
Psykologi som felt for eksperimentell studie begynte i 1854, i Leipzig, Tyskland, da Gustav Fechner opprettet den første teorien om hvordan dommer om ...