Praziquantel

mda schistosomiasis
MDA-behandling har hovedsakelig fokusert på SAC siden de antas å være mest sannsynlig smittet av Schistosoma-parasitter, delvis på grunn av aldersrela...