Plukker

Hva er Picks sykdom?
Picks sykdom er en slags demens som ligner Alzheimers, men langt mindre vanlig. Det påvirker deler av hjernen som styrer følelser, atferd, personlighe...