Fenylketonuri

Hva er fenylketonuri?
Fenylketonuri (PKU) er en sjelden, men potensielt alvorlig arvelig lidelse. Kroppene våre bryter ned proteinet i matvarer, som kjøtt og fisk, til amin...
fenylketonuri symptomer
Symptomer på PKUatferdsvansker som hyppige raserianfall og episoder med selvskading.mer rettferdig hud, hår og øyne enn søsken som ikke har tilstanden...