Fenylketonuri

Hva er fenylketonuri?
Fenylketonuri (PKU) er en sjelden, men potensielt alvorlig arvelig lidelse. Kroppene våre bryter ned proteinet i matvarer, som kjøtt og fisk, til amin...
fenylketonuri symptomer
Symptomer på PKU atferdsvansker, som hyppige raserianfall og episoder med selvskading. rettferdig hud, hår og øyne enn søsken som ikke har tilstanden ...