Kikhoste

behandling av kikhoste
Makrolider erytromycin, klaritromycin og azitromycin er foretrukket for behandling av kikhoste hos personer 1 måned og eldre.Hva er den beste behandli...