Personifisering

personifiseringseksempler
Vanlige personifiseringseksemplerLyn danset over himmelen.Vinden hylte om natten.Bilen klaget da nøkkelen var omtrent dreid i tenningen.Rita hørte den...