Fedme

Misforståelser rundt fedme og helse
Hva er 5 helseproblemer forbundet med fedme?Hvilke helseproblemer er forbundet med fedme?Hvordan fungerer fedme i forhold til andre helseproblemer?Hvo...
Infektiøsitet Kan infeksjoner forårsake fedme?
Seks patogener er rapportert å forårsake fedme hos dyr. Canine distemper virus var det første viruset som ble rapportert å forårsake fedme hos mus, et...
Hva er fedme?
Overvekt og fedme er definert som unormal eller overdreven fettakkumulering som utgjør en helsefare. En kroppsmasseindeks (BMI) over 25 regnes som ove...
Barns fedme er fortsatt høy, sier rapporten
Hva sier dataene om fedme hos barn?Hvorfor øker fedme hos barn?Hvor mye fedme hos barn har økt?Er fedme hos barn på et høyt tidspunkt?Hva er den vanli...
Overvektige gutter mer sannsynlig å utvikle tarmsykdom, studerer foreslår
Kan fedme forårsake tarmproblemer?Hvilken sykdom viser størst risikoøkning på grunn av overvekt og fedme?Hva er tre forhold som overvektige har en ten...
Studie avslører koblingen mellom TV-ser og fedme hos barn
fant forekomsten av fedme var signifikant høyere blant barn som så TV ≥2 timer per dag sammenlignet med barn som så TV < 2 timer per dag [25]. ... ...
Bør fedme betraktes som en funksjonshemning?
I seg selv teller ikke fedme som en funksjonshemning, selv om det å være overvektig (spesielt være veldig overvektig) vil øke sannsynligheten for at e...
Fedme kutter år fra livet vårt, rapporter foreslår
Hvor mange år kan fedme ta livet av deg?Hvordan har fedme endret seg gjennom årene?Forkorter fedme levetiden din?Hvordan påvirker livsstil fedme?Kan d...
BPA knyttet til fedmestudie hos barn
Forbindelsen mellom BPA og fedme hos barn er uklar: Skudd - Helsenyheter I en studie fant forskere at høyere BPA-nivåer blant hvite barn og tenåringer...