Neutropenisk

10 Nøytrale forsiktighetsregler
Neutropeniske forholdsregler hjemmeHold deg ren. Vask hendene ofte, inkludert før og etter å ha spist eller på badet. ... Be andre om å vaske hendene....