Mitokondrie

mitokondriell sykdom
Mitokondrie sykdommer er langsiktige, genetiske, ofte arvelige lidelser som oppstår når mitokondrier ikke produserer nok energi til at kroppen kan fun...
umdf org mitokondrie sykdom
Hva er forventet levealder for noen med mitokondrie sykdom? Hva er den vanligste mitokondrie sykdommen? Hva er noen eksempler på mitokondrie sykdommer...