Leukodystrofi

leukodystrofi behandling
Behandling for de fleste typer leukodystrofi er symptomatisk og støttende, og kan omfatte:Medisiner kan brukes til å håndtere muskeltonus, kramper og ...