Språk

hvorfor tidlig språkutvikling betyr noe
Språkutvikling er en viktig del av barns utvikling. Det støtter barnets evne til å kommunisere. Det støtter også barnets evne til å: uttrykke og forst...
språkutvikling i tidlig barndom
I løpet av den tidlige barndommen blomstrer også barns evner til å forstå, bearbeide og produsere språk på en fantastisk måte. Små barn opplever en sp...