Klinefelter

statistikk over klinefelters syndrom
Frekvens. Klinefelter syndrom (XXY aneuploidy) er den vanligste menneskelige kjønnskromosomlidelsen. Omtrent 1 av 500-600 menn er født med et ekstra X...