Khan

Hvem var Djengis Khan?
Genghis Khan, Genghis stavet også Chinggis, Chingis, Jenghiz eller Jinghis, opprinnelig navn Temüjin, også stavet Temuchin, (født 1162, nær Bajkalsjøe...