Intrakranial

idiopatisk intrakraniell hypertensjon
Idiopatisk intrakraniell hypertensjon (IIH) er en lidelse relatert til høyt trykk i hjernen. Det forårsaker tegn og symptomer på hjernesvulst. Det kal...
idiopatisk intrakraniell hypertensjon wikipedia
Hva kan forårsake idiopatisk intrakraniell hypertensjon?Hvordan diagnostiseres idiopatisk intrakraniell hypertensjon?Hvor vanlig er idiopatisk intrakr...
intrakranielle hypertensjon symptomer
Hva er symptomene på idiopatisk intrakraniell hypertensjon?Endringer i synet som tåkesyn eller dobbeltsyn.Synstap, spesielt i det perifere synet.Svimm...