Intoeing

Hva er intoeing? Symptomer og behandlinger
Intoeing, ofte referert til som duetå, skjer når barn går med føttene vendt inn. Det er en vanlig tilstand som kan være tilstede ved fødselen eller ut...