Internett

Hva er historien til Internett?
Internett startet på 1960-tallet som en måte for offentlige forskere å dele informasjon. ... Dette førte til slutt til dannelsen av ARPANET (Advanced ...