Insekter

på hvilken måte er insektoppdrett mer effektivt enn storfeoppdrett
De største miljøfordelene ved insektoppdrett sammenlignet med husdyrproduksjon er som følger: (1) mindre land og vann kreves; (2) klimagassutslippene ...
hvorfor kan insektfarmer en dag bli en realitet i Europa og USA
Hva er fordelene med oppdrett insekter?Hva er fordelene med oppdrett av insekter fremfor tradisjonell husdyr?Er insektoppdrett bærekraftig?Hvordan er ...
Praksisen med entomophagy
Entomophagy, forbruk av insekter som en kilde til ernæring av mennesker. Entomophagy praktiseres i de fleste deler av verden, selv om det er spesielt ...