Inhibitorer

esshemmere kontraindikasjoner
Kontraindikasjoner for ACEI-bruk inkluderer hyperkalemi (>5,5 mmol / l), nyrearteriestenose, graviditet (ACEI eller Australian Drug Evaluation Comm...