Smittsom

retningslinjer for smittsom endokarditt
Hvorfor trenger du 3 blodkulturer for endokarditt?Hva er behandlingen for infeksiøs endokarditt?Hvordan utelukker du smittsom endokarditt?Hva er den v...