Impulsiv

impulsiv personlighetsforstyrrelse
En person som har impulsiv personlighetsforstyrrelse er sjarmerende og god til å være sentrum for oppmerksomhet. Faktisk trives denne typen mennesker ...
Impulsadferd funnet over hele verden
Hva er eksempler på impulsiv oppførsel?Hvor kommer impulsiv oppførsel fra?Hvilken del av hjernen er ansvarlig for impulsiv oppførsel?Hvordan identifis...