Immunitet

typer immunitet
Mennesker har tre typer immunitet - medfødte, adaptive og passive:Medfødt immunitet: Alle er født med medfødt (eller naturlig) immunitet, en type gene...
immunsystem typer immunitet
Mennesker har tre typer immunitet - medfødte, adaptive og passive:Medfødt immunitet: Alle er født med medfødt (eller naturlig) immunitet, en type gene...