Hyperfokus

hyperfokusbok
Hvordan får du Hyperfocus?Kan du kontrollere Hyperfocus?Hvordan fokuserer jeg Chris Bailey?Er Hyperfocus et tegn på autisme?Hva som utløser Hyperfocus...
Fordelene og negativene ved Hyperfocus
Hyperfokus er opplevelsen av dyp og intens konsentrasjon hos noen mennesker med ADHD. ADHD er ikke nødvendigvis et mangel på oppmerksomhet, men snarer...