Orkaner

Hvordan dannes orkaner?
Orkaner dannes når varm fuktig luft over vann begynner å stige. Den stigende luften erstattes av kjøligere luft. Denne prosessen fortsetter å vokse st...
Hvorfor skjer orkaner?
Orkaner dannes over det varme havvannet i tropene. Når varm fuktig luft over vannet stiger, erstattes den av kjøligere luft. Den kjøligere luften vil ...
i hvilke årstider det dannes orkaner
Den offisielle orkansesongen for Atlanterhavsbassenget (Atlanterhavet, Det karibiske hav og Mexicogolfen) er fra 1. juni til 30. november. Som det ses...
hvor skjer orkaner
Orkaner forekommer i kystområdene i Atlanterhavet og Mexicogolfen, og kan påvirke innlandsområder over 100 miles fra kysten. De skjer også i Puerto Ri...
hva er forskjellen mellom en tyfon og en orkan
Den eneste forskjellen mellom en orkan og en tyfon er stedet der stormen inntreffer. ... I Nord-Atlanteren, det sentrale Nord-Stillehavet og det østli...
hvor begynner orkaner
Orkaner begynner som tropiske stormer over det varme fuktige vannet i Atlanterhavet og Stillehavet nær ekvator. (I nærheten av Filippinene og Kinahave...