Gulf

Hva er Gulf War Syndrome?
Gulf War syndrom eller Gulf War sykdom er en kronisk og multisymptomatisk lidelse som rammer hjemvendte militære veteraner fra Persiske Gulfkrigen 199...