Goodpasture

Hva er Goodpasture syndrom?
Goodpasture syndrom er en gruppe akutte sykdommer som påvirker lungene og nyrene. Det innebærer en autoimmun lidelse. Normalt lager immunforsvaret ant...
godpastursyndrom prognose
Tidligere var Goodpasture syndrom vanligvis dødelig. Aggressiv terapi med plasmaferese, kortikosteroider og immunsuppressive midler har dramatisk forb...
overfølsomhet for goodpasture syndrom
Goodpastures syndrom er forårsaket av type II-overfølsomhet der antikjellemembranantistoffer reagerer med kapillærkjellermembranene i lungevev (så vel...
goodpastures syndromundersøkelser
Tilstedeværelsen av blod og protein i urinen din kan oppdages gjennom urintesting. Disse symptomene kan også indikere nyreproblemer. En røntgen- eller...
goodpasture syndrom usmle
Hva er Goodpastures syndrom?Hva er årsakene til Goodpasture syndrom?Hvordan diagnostiseres Goodpastures syndrom?Hvem oppdaget Goodpasture syndrom?Hvor...
goodpasture syndrom wiki
Hva er Goodpastures syndrom?Hva forårsaker Goodpasture syndrom?Hva er overlevelsesraten for Goodpasture syndrom?Hvem oppdaget Goodpasture syndrom?Hvor...
goodpasture syndrom
Goodpasture syndrom (GPS), også kjent som anti-glomerulær kjellermembransykdom, er en sjelden autoimmun sykdom der antistoffer angriper kjellermembran...