Gluteal

gluteus medius tendinopati
Pasienter som deltar i repeterende aktiviteter gjennom arbeid eller sport, er mer utsatt for sen overbelastning. Hovedsymptomet på gluteus medius tend...
gluteal amnesi løpere
Løpere kan utvikle glute amnesi fordi bankende fortau er så quad dominerende, uten mye glute aktivering. Dette kan til slutt til og med kompromittere ...