Gaucher

gauchers sykdom
Gauchers sykdom er en sjelden, arvelig metabolsk forstyrrelse der mangel på enzymet glukocerebrosidase resulterer i akkumulering av skadelige mengder ...