Fire

Melankolsk eller sanguin? Hvorfor de fire humorene har betydning i dag
Er de fire humørene fortsatt brukt i dag?Hvorfor var teorien om de fire humørene viktig?Som motbeviste de fire humørene?Hvordan ble humoren antatt å h...
fire temperamentsbeskrivelser
Fire temperaments er en proto-psykologisk teori som antyder at det er fire grunnleggende personlighetstyper, sanguine (entusiastisk, aktiv og sosial),...