Raskest

Hva er de raskeste dyrene i verden?
Liste over dyr etter hastighetRangDyrTopphastighet1vandrefalk389 km / t (242 mph) 108 m / s (354 ft / s)2Kongeørn240–320 km / t (150–200 mph) 67–89 m ...